NAGLOWEK
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w WĄBRZEŹNIE
logo bip
instrukcja
redakcja
bip.gov.pl
rejestr zmian
licznik: 27273
MENU PODMIOTOWE
MENU TEMATYCZNE

I Integracyjny Piknik  dla Rodzin Zastępczych

 

W sobotę 29.09.2012 r. odbył się „Pierwszy Piknik Rodzinny” dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego. W imprezie uczestniczyły rodziny zastępcze, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Gościem specjalnym była Pani Bożena Szpryniecka – Wicestarosta Powiatu.

Spotkanie odbyło się dzięki ogromnemu zaangażowaniu koordynatorek rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników Centrum oraz dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli.

Celem pikniku była integracja rodzin zastępczych oraz promocja rodzicielstwa zastępczego.                   W trakcie spotkania na uczestników czekało wiele niespodzianek, rodziny wzięły udział we wspólnych grach i zabawach, dzieci mogły korzystać z trampoliny oraz dmuchanej zjeżdżalni. Dla uczestników przewidziano również pyszny poczęstunek: kiełbaski z ogniska, grochówka, chleb ze smalcem, smaczne ciasta i inne słodkości. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki oraz nagrody za udział w konkursach. W trakcie imprezy rodziny mogły porozmawiać o problemach, z jakimi borykają się każdego dnia, ale też             o sukcesach     i podzielić się swoimi doświadczeniami. Można było również skorzystać z porad psychologa.

Dzięki uprzejmości Policji oraz Straży Pożarnej dzieci mogły zobaczyć wóz policyjny i strażacki, przejechać się wozem policyjnym, założyć kajdanki, kask strażacki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również węże Pana Szymona Krawczyka. Imprezę uświetniły występy grupy tanecznej z Wąbrzeskiego Domu Kultury. W połowie pikniku wszyscy uczestnicy wypuścili do nieba „baloniki marzeń”.

Dopisała pogoda oraz świetne humory uczestników. Całą imprezę poprowadził Pan Zbyszek Izdebki, któremu serdecznie dziękujemy.

Kierujemy serdeczne podziękowania do partnerów i sponsorów imprezy bez których I Integracyjny Piknik dla Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego nie odbyłby się:

 

REFLEX Polska, RESTAURACJI KAMELEON Tomasza Miszewskiego, BIURA RACHUNKOWEGO- URSZULI RYSZEWSKIEJ, SKLEPU MIĘSNEGO GAJEWSCY, ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH I.A. KIWAŁA, ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH W KATARZYNKACH Halinie Błażejewicz, ZPHU PROFIT Janinie Bąk-Mencel, ZAKŁADU PIEKARNICZO- CUKIERNICZY BOGUSŁAWA NOWAKOWSKIEGO, REMGIS, ERGIS EUROFILMS S.A., VERONI Bogusława Warżel, „MAJA” IMPORT- EKSPORT– KRYSTYNY ZIELIŃSKIEJ, SKLEPU MIĘSNEGO FH  S.C. DOMAGALSCY, ZAKŁADU USŁUG POŻARNICZYCH  PYĆ-POŻ. – ANNY KRUK, PANA WIESŁAWA SICIŃSKIEGO – Radnego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, leśniczego Leśnictwa Czystochleb, PANI BOŻENY SZPRYNIECKIEJ - WICESTAROSTY POWIATU WĄBRZESKIEGO,  KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WĄBRZEŹNIE, KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĄBRZEŹNIE, URZĘDOWI MIEJSKIEMU W WĄBRZEŹNIE, WĄBRZESKIEMU DOMU KULTURY, GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY           W KSIĄŻKACH, DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W WĄBRZEŹNIE, ZESPOŁOWI SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WĄBRZEŹNIE, SPECJALNEMU OŚRODKOWI SZKOLNO – WYCHOWAWCZEMU W DĘBOWEJ ŁĄCE, PANU SZYMONOWI KRAWCZYK oraz PANU SEBASTIANOWI BIESTEK,

 

a także do wolontariuszy oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie pomagających  w przygotowaniach oraz w trakcie trwania imprezy:

 

ROBERTA AFELT, AGNIESZKI TURBAK, SABRINY GŁOGOWSKIEJ, KAROLINY MICHAŁEK, OKTAWII CYRKLAF, ZOFII AFELT, JULII PRZYBYŁOWSKIEJ, ANNY JAWORSKIEJ, JANA FALEŃSKIEGO, DARIUSZA BRODY, KRZYSZTOFA SUMERACKIEGO, RYSZARDA ADAMSKIEGO, BOGDANA MATUSZEWSKIEGO, WIESŁAWA GÓRSKIEGO, MARII BIELIŃSKIEJ, BARBARY LEWANDOWSKIEJ.

 

Dziękujemy serdecznie – Kierownik i  Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. 

 

 

1.jpg

 

2.jpg

3.jpg

 

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 

8.jpg

9.jpg

 

10.jpg

 

11.jpg

 


 

_s0.zmniejszacz.pl_page0001_zmniejszacz-pl_664683.

 

 


 

aktywni.bmp

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie  informuje, iż Powiat Wąbrzeski  przystąpił do pilotażowego programu  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „ Aktywny samorząd”. Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych.  Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym,  zawodowym i w dostępie do edukacji. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1)      Obszar  A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2)      Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

3)      Obszar  B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

4)      Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

5)      Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,

6)      Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7)      Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

8)      Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

9)      Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

1)      Obszaru  A – jest  w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:

a)      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)      dysfunkcję narządu ruchu,

2)      Obszaru  B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest  dzieckiem i posiada:

a)      znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

b)      dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

3)      Obszaru  B2 i B3 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:

a)      znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)      dysfunkcję narządu wzroku,

4)      Obszaru  B4 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy  w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,

5)      Obszaru C- jest w wieku aktywności zawodowej lub przekroczyła wiek aktywności zawodowej, ale jest zatrudniona oraz:

a)      posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)      nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, za zastrzeżeniem

6)      Obszaru D – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia- orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

7)      Obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

8)      Obszaru F -  jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności , jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.

Informacje  dotyczące programu  można  uzyskać w PCPR ul. Wolności 44, pok. 27, Tel. ( 056) 688 24 50 wew. 109. Wnioski o dofinansowanie  można składać  w terminie do 30 września 2012r.

 

                                                                                                            Kierownik PCPR

                                                                                                      Justyna Przybyłowska

 

Wzory wniosków  <-- kliknij

 


 

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jesteś w wieku aktywności zawodowej, bezrobotny/a i/lub nieaktywny/a zawodowo, korzystasz ze wsparcia PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ogłasza nabór do projektu pn. „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

Pierwszeństwo  do udziału w projekcie mają osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu     56 688 24 51 wew.167.

Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, pok. 203 do 31 maja 2012 roku do godziny 14:30.

 

loka_all.JPG

 


 

PCPR.271.1.2011   Wąbrzeźno, dnia 17.06.2011r.

Ogłoszenie dotyczące zaproszenia do składania ofert.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44  działając na podstawie Zarządzenia NR 3/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r.  kieruje formularz ofertowy wraz z IWZ.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie pisemnej oferty na załączonym formularzu ofertowym.

Realizację zamówienia powierzy się oferentowi który zaproponował najniższą ceną zgodnie ze IWZ.

Pisemne oferty należy składać lub przesłać  w terminie do 27.06.2011 r. na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

87-200 Wąbrzeźno

IWZ-PCPR do pobrania

 


„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu realizuje projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Celem projektu jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie  Naszego województwa, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy niepełnosprawnym mieszkańcom.

 W ramach projektu udzielone będzie wsparcie  na  okres 24 miesięcy realizowane  w następujących formach:

1) użyczenia zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz zapewnienie dostępu do Internetu;

2) zapewnienia dostępu do Internetu;

3) szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera,  w którym uczestniczyć będzie Wnioskodawca objęty wsparciem.

O udzielenie wsparcia może ubiegać się :

1) osoba niepełnosprawna legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 ze zmianami);

2) osoba niewidoma legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję narządu wzroku zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 ze zmianami);

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w terminie 13 czerwca do 30 czerwca 2011r.

Wnioskodawca ubiegający się  o  wsparcie musi być mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego to znaczy:

1) posiadać zameldowanie na pobyt stały;

2) posiadać zameldowanie na pobyt    tymczasowy.

W programie  może uczestniczyć Wnioskodawca, który nie posiada komputera i dostępu do  Internetu, bądź posiada komputer, a nie posiada dostępu do Internetu. W programie nie może uczestniczyć Wnioskodawca , który posiada podstawowy lub specjalistyczny sprzęt komputerowy zakupiony przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych środków publicznych,  w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku. O udzielenie wsparcia może ubiegać się jednak Wnioskodawca, który w wyniku zdarzeń losowych potwierdzonych przez odpowiedni organ utracił posiadany sprzęt komputerowy nabyty w okresie, o którym mowa wyżej. Wszelkie koszty związane z  przejazdem na szkolenia pokrywa Wnioskodawca. Uczestnictwo Wnioskodawcy w szkoleniach jest obowiązkowe.

Jednostką pośrednicząca w procesie rekrutacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                     w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, tel. 56  688 24 50 wew.109.  Druki wniosków można uzyskać w PCPR pok. nr 27.

Osoby posiadające  orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję narządu wzroku składają  wnioski  w Polskim Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, pok. nr  103.

 


                                                                                                                                                                                                                                              
Wąbrzeźno, 31 maja 2011r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie na czas realizacji projektu w ramach  umowy cywilno-prawnej

 

Informuję, iż przy uwzględnieniu takich kryteriów jak: wykształcenie, staż pracy jednostce samorządu terytorialnego, doświadczenie w realizacji zadań z zakresu prawa zamówień publicznych, znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na w/w stanowisko został wybrany Pan Dariusz Broda.

Pan Dariusz Broda spełnił wszystkie w/w wymagania.

 

 

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Justyna Przybyłowska

 


     

 

W związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ogłasza nabór na stanowisko
                  specjalisty ds. zamówień publicznych projektu systemowego PCPR
           na czas określony realizacji projektu w ramach umowy cywilno-prawnej


1. Niezbędne wymagania:
a) wykształcenie wyższe;
b) minimum 5 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
c) minimum 3 letnie doświadczenie w realizowaniu zadań z zakresu prawa zamówień publicznych;
d) znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych;
e) znajomość obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Zakres zadań:
a) przeanalizowanie aktualnego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i jego ewentualne zaktualizowanie do potrzeb jednostki;
b) przeprowadzenie procedury przetargowej i/lub zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14000 euro w ramach projektu systemowego;
c) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetargu i/lub zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14000 euro w ramach projektu systemowego.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) dokumenty potwierdzające wykształcenie;
c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
d) zaświadczenie o wymaganym stażu pracy;
f) zaświadczenie o wymaganym doświadczeniu w realizowaniu zadań z zakresu prawa zamówień publicznych;
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 w terminie do 18 maja 2011r., do godziny 15:30

Podania, które wpłyną do tut. Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej BIP www.pcprwabrzezno.mojbip.pl

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Justyna Przybyłowska

 

loka_all.JPG

 

 


 

Sprawozdanie z działalności PCPR

 


 

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 w Wąbrzeźnie

 

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jesteś w wieku aktywności zawodowej, bezrobotny/a lub nieaktywny/a zawodowo – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ogłasza nabór do projektu pn. „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu     56 688 24 51 wew.167.

Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, pok. 202 do 29 kwietnia 2011 roku do godziny 14:30.

loka_all.JPG 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


INFORMACJA

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE INFORMUJE,

IŻ PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE UDZIELANE W RAMACH OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ JEST ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

 


INFORMACJA

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, o przypadającym w dniach od 21 do 25 lutego 2011 r. ,,Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw” organizowanym przez Prokuratora Generalnego.

       W celu udzielenia pomocy ofiarom przestępstw w Prokuraturze Rejonowej w Wąbrzeźnie będą pełnione dyżury przez wyznaczonych prokuratorów w dniach 21, 23, 24, 25 lutego w godzinach 8:00-15:30, a w dniu 22 lutego w godzinach 8:00-17:00.

 


 

 

 

W związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty ds. rozliczania projektu systemowego PCPR

na czas określony realizacji projektu w ramach umowy cywilno-prawnej

 

 

1. Niezbędne wymagania:

a)      wykształcenie minimum średnie;

b)      5 letni staż pracy na stanowisku księgowy w jednostce samorządu terytorialnego;

c)      biegła obsługa programu finansowego księgowego Radix;

d)     minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie rozliczenia projektów PCPR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

2. Zakres zadań:

a)      konstrukcje budżetu projektu;

b)      nadzór nad realizacją budżetu projektu;

c)      prowadzenie dokumentacji finansowej i opis dokumentów;

d)     prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej zgodnie  z planem kont i zasadami rachunkowości;

e)      sporządzenie wniosku o płatność w części finansowej.

 

3. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV);

b)      dokumenty potwierdzające wykształcenie;

c)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

d)     zaświadczenie o wymaganym stażu pracy;

e)      zaświadczenie o wymaganym doświadczeniu w rozliczeniu projektów systemowych PCPR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

f)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;

g)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 w terminie do 4 lutego 2011r., do godziny 14:30

 

Podania, które wpłyną do tut. Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej BIP www.pcprwabrzezno.mojbip.pl

 

                                                                                                       Kierownik

                                                                        Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                               Justyna Przybyłowska

 

 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczania projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie na czas realizacji projektu w ramach  umowy cywilno-prawnej

 

Informuję, iż przy uwzględnieniu takich kryteriów jak: wykształcenie, staż pracy na stanowisku księgowy w jednostce samorządu terytorialnego, biegła obsługa programu finansowego księgowego Radix, doświadczenie w zakresie rozliczenia projektów PCPR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Pawlicka.

Pani Katarzyna Pawlicka spełniła wszystkie w/w wymagania.

 

 

                                                                                                   Kierownik

                                                                            Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                               Justyna Przybyłowska

 


 


Wersja do druku


Liczba odsłon:  5381

Treść wytworzył(a): Karolina Kowalska, 2010-09-30 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Marek Sipak, 2012-10-04 11:26:49

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2012-10-04 11:25:37